Day: January 6, 2021

หางานบัญชี

คุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ถ้าถามว่างานตำแหน่งใดที่จำเป็นที่สุดในองค์กร สิ่งที่ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันก็คือ งานบัญชี เพราะเป็นการจัดการระบบเงิน การใช้จ่ายงบทุกอย่างขององค์กร ทุกองค์กรจึงขาดเจ้าหน้าที่บัญชีไปไม่ได้ เรียกว่าเป็นอาชีพที่มีความต้องการของตลาดสูงการ หางานบัญชี จึงง่ายกว่าอาชีพอื่นพอสมควร แต่ลักษณะการทำงานอาจจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของบางท่านเท่าไหร่  เนื่องจากงานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความรอบคอบสูง เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียด และงานมีเยอะด้วย คนที่ทำงานนี้มักจะเจอกับความกดดันหลายอย่าง ที่คุณต้องจัดการมันให้ได้ ซึ่งก็เหมือนกับอาชีพอื่น ที่ต้องมีข้อดีข้อเสียปนกันไป เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาทำงานในสายงานนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมก่อน มาดูว่างานบัญชี ต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง  สิ่งที่คนทำงานบัญชีต้องมี  1.มีความซื่อสัตย์  เพราะงานบัญชีเป็นงานที่จัดการกับการเงินของทางองค์กร ในการดูและรายรับรายจ่ายต่างๆ ซึ่งหากคนไม่มีความซื่อสัตย์เข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ อาจจะโกงเงินของบริษัทได้ และเหตุการณ์เช่นนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่เคยปรากฎเป็นข่าวมาก่อน คนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ ความซื่อสัตย์ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง  2.เป็นคนละเอียดก่อน  งานตัวเลขเกี่ยวกับการเงิน