Day: January 16, 2021

โรค ความ จำ เสื่อม

5 เหตุผลในการเกิดโรคความจำเสื่อม5 เหตุผลในการเกิดโรคความจำเสื่อม

โรค ความ จำ เสื่อม  เป้นโรคที่เกิดขึ้นจากการที่สมองนั้นมีสมรรถภาพ ในการทำงานน้อยลง เนื่องด้วยหลาย ๆ ปัจจัย โดยสมรรถภาพที่ทดถอยไปนั้นจะอยู่ในกระบวนการความคิด ความจำ การคำนวณ การตัดสินใจ การวางแผน  ซึ่งจะทำหใส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้ยาก โดยภาวะ โรค ความ จำ เสื่อม  นั้นจะสามารถพบเจอได้จาก ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี อยู่ที่ร้อยละ 10 – 15 % และในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปี จะอยู่ที่ 20 – 30 % ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง 5 เหตุผลในการเกิดโรคความจำเสื่อม กันนะครับว่ามีเหตุผลอะไรบ้าง   เกิดจากากรเปลี่ยนแปลงในสมอง