Day: April 18, 2021

ประกันภัย ชั้น 1

รักการแต่งรถต้องรู้ เสริมความเท่ของรถแบบไหน ถึงจะไม่ขัดต่อกฎหมายรักการแต่งรถต้องรู้ เสริมความเท่ของรถแบบไหน ถึงจะไม่ขัดต่อกฎหมาย

การดัดแปลงแต่งรถนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของรถทุกสามารถทำได้ เพียงแต่การแต่งรถนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายที่ระบุเอาไว้ด้วย ซึ่งใครที่ทำประกันภัย ชั้น 1 ควรรู้เอาไว้ เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น แล้วคุณมีการแต่งรถแบบผิดกฎหมาย ต่อให้เป็นประกันชั้น 1 ก็หมดสิทธิ์ขอเคลมได้เช่นกัน กฎหมายมีข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งรถอยู่หลายอย่าง แต่หลัก ๆ แล้วคนทั่วไปถ้าจะมีการนำรถไปแต่งหรือดัดแปลงเพิ่มก็มักจะทำในส่วนของเครื่องยนต์และส่วนช่วงล่างของรถ ลองมาดูกันดีกว่าว่าถ้าจะเสริมแต่งความเท่ของรถ ทำแบบไหนบ้างถึงจะไม่ผิดกฎหมาย โหลดเตี้ยเรี่ยพื้นทำได้ขนาดไหน หลายคนสนใจที่จะแต่งช่วงล่างของรถ โดยต้องการนำรถไปโหลดเตี้ย ไม่เพียงเพื่อความสวยงามแต่ยังเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่มากขึ้น รถเตี้ยลงก็จะช่วยลดแรงเสียดทานทำให้ขับได้เร็วขึ้น แต่ต้องโหลดเตี้ยแค่ไหนถึงไม่ขัดต่อกฎหมาย ก็ต้องมาดูที่กฎหมายระบุไว้ว่าอย่างไร พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ 2522 ระบุเอาไว้ว่า ถ้าจะแต่งรถโดยการโหลดเตี้ย ก็ให้เจ้าของรถทำการวัดจากระยะกึ่งกลางของไฟหน้าไปจนถึงระยะของพื้นถนน