Tag Archives: หางานบัญชี

คุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

หางานบัญชี

ถ้าถามว่างานตำแหน่งใดที่จำเป็นที่สุดในองค์กร สิ่งที่ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันก็คือ งานบัญชี เพราะเป็นการจัดการระบบเงิน การใช้จ่ายงบทุกอย่างขององค์กร ทุกองค์กรจึงขาดเจ้าหน้าที่บัญชีไปไม่ได้ เรียกว่าเป็นอาชีพที่มีความต้องการของตลาดสูงการ หางานบัญชี จึงง่ายกว่าอาชีพอื่นพอสมควร แต่ลักษณะการทำงานอาจจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของบางท่านเท่าไหร่  เนื่องจากงานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความรอบคอบสูง เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียด และงานมีเยอะด้วย คนที่ทำงานนี้มักจะเจอกับความกดดันหลายอย่าง ที่คุณต้องจัดการมันให้ได้ ซึ่งก็เหมือนกับอาชีพอื่น ที่ต้องมีข้อดีข้อเสียปนกันไป เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาทำงานในสายงานนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมก่อน มาดูว่างานบัญชี ต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง  สิ่งที่คนทำงานบัญชีต้องมี  1.มีความซื่อสัตย์  เพราะงานบัญชีเป็นงานที่จัดการกับการเงินของทางองค์กร ในการดูและรายรับรายจ่ายต่างๆ ซึ่งหากคนไม่มีความซื่อสัตย์เข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ อาจจะโกงเงินของบริษัทได้ และเหตุการณ์เช่นนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่เคยปรากฎเป็นข่าวมาก่อน คนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ ความซื่อสัตย์ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง  2.เป็นคนละเอียดก่อน  งานตัวเลขเกี่ยวกับการเงิน เป็นงานที่เยอะพอสมควร ต้องเน้นความถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้น ตัวเลขที่ได้จากการเก็บข้อมูล ต้องเป็นตัวเลขที่ถูกต้องไม่ขาดไม่เกิน ดังนั้นคนที่ทำงานในตำแหน่งนี้ได้ ต้องมีเป็นคนที่ละเอียดอ่อน ใจเย็น สามารถทำงานได้อย่างรอบคอบ   3.มีความรับผิดชอบ  งาบนบัญชี เป็นงานที่ทำแบบเดิมซ้ำๆ และเป็นงานที่เยอะพอสมควร ยิ่งองค์กรใหญ่ๆ ก็จะยิ่งมีงานเยอะตามไปด้วย คนที่อยาก หางานบัญชี จึงต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในงานสูง ที่จะทำให้งานสำเร็จออกมาได้ผลดี หากปล่อยปะละเลยแค่นิดเดียว งานจะสะสมเป็นกองทัน  4.ทำงานท่ามกลางความกดดันได้  การทำงานในสายงานบัญชี คุณต้องเจอกับความกดดันหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการกดดันจากงานมหาศาลเองก็ดี หรือการกดดันจากหัวหน้าที่ต้องการให้งานเสร็จเร็วๆ หากคุณจัดการความกดดันเหล่านี้ออกไปไม่ได้ ก็จะกลายเป็นความเครียดในหัวของคุณ นานวันเขาเรื่องนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเครียดได้  …